اخبار کنکوری

سوالات رایگان , ارشد وزارت بهداشت92 ,منابع کارشناسی ارشد 93 , منابع دکتری نیمه متمرکز 93

29 آبان تاریخ دقیق برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

بهنوش سلیم بهرامی از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 92 در روز جمعه 29 آبان ماه سال جاری خبر داد.

به نقل از رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور کنکور کارشناسی ارشد فراگیر این دانشگاه در تاریخ 1392/09/29 برگزار می گردد و داوطلبین می توانند با مراجعه به سایت www.sanjesh.org برای دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

وی گفت:220 رشته گرایش امسال در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور دانشجو میپذیرد.


برچسب‌ها: برگزاری آزمون92, تاریخ, کارشناسی ارشد92, فراگیر پیام نور92
+ نوشته شده در  92/07/12ساعت   توسط دانشجو  | 

سئوالات کارشناسی ارشد سراسری92


سوالات کارشناسی ارشد - دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال92
سوالات کارشناسی ارشد - زبان فرانسه و آلمانی کلیه رشته ها
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه زبان و ادبیات فارسی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه علوم جغرافیایی
سوالات کارشناسی ارشد - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه زبان عربی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه علوم اقتصادی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه تاریخ
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه علوم اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد - فرهنگ و زبانهای باستانی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه زبان شناسی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه علوم قرآن و حدیث
سوالات کارشناسی ارشد - الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد - الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه الهیات و معارف اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد - الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه فلسفه
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 1
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 2
سوالات کارشناسی ارشد - علوم کتابداری و اطلاع رسانی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه زبان فرانسه
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه زبان انگلیسی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه زبان روسی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه علوم تربیتی 3
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه زبان آلمانی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت جهانگردی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه حقوق
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه ایرانشناسی
سوالات کارشناسی ارشد - آموزش زبان ژاپنی
سوالات کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات اردو
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
سوالات کارشناسی ارشد - مطالعات جهان
سوالات کارشناسی ارشد - باستان شناسی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه روانشناسی
سوالات کارشناسی ارشد - حسابداری
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مطالعات زنان
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد - مدد کاری اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد - پژوهش علوم اجتماعی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت اجرایی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه زمین شناسی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه شیمی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه فیزیک
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه فتونیک
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه آمار
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه ریاضی
سوالات کارشناسی ارشد - علوم کامپیوتر
سوالات کارشناسی ارشد - زیست شناسی-علوم گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد - زیست شناسی-علوم جانوری
سوالات کارشناسی ارشد - علوم محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی دریا
سوالات کارشناسی ارشد - علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا)
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه تاریخ و فلسفه علم
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی برق
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی نفت
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی پلیمر
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی معماری کشتی(سازه کشتی-هیدرو مکانیک کشتی)
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی صنایع
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی صنایع-سیستم ها
سوالات کارشناسی ارشد - مدیریت در سوانح طبیعی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی عمران - نقشه برداری
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی عمران
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه دریانوردی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی مکانیک
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی معدن
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی مواد
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی مواد - (نانو مواد-نانوفناوری)
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی کامپیوتر
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی هوا فضا
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی بیو تکنولوژی - مهندسی داروسازی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی طراحی محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد - مدیریت نساجی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی فرآوری و انتقال گاز
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی مکاترونیک
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه ایمنی صنعتی-بهداشت و محیط زیستHSE
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-آبیاری ...
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم خاک
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی تولیدات گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- شیلات
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی منابع طبیعی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد - هواشناسی کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق بیابانی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی
سوالات کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرز
سوالات کارشناسی ارشد - مدیریت کشاورزی
سوالات کارشناسی ارشد - برنامه ریزی شهری و منطقه ای
سوالات کارشناسی ارشد - طراحی شهری
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه معماری
سوالات کارشناسی ارشد - مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
سوالات کارشناسی ارشد - نمایش عروسکی
سوالات کارشناسی ارشد - کارگردانی (سینما، ادبیات نمایشی، تولید سیما)
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه هنر
سوالات کارشناسی ارشد - پژوهش هنر،فلسفه هنر،صنایع دستی و هنر اسلامی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه موسیقی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه مدیریت پروژه و ساخت
سوالات کارشناسی ارشد - طراحی صنعتی
سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه فرش
سوالات کارشناسی ارشد - علوم تشریحی (آناتومی)
سوالات کارشناسی ارشد - قارچ شناسی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - بیوشیمی بالینی
سوالات کارشناسی ارشد - پرستاری
سوالات کارشناسی ارشد - بهداشت محیط
سوالات کارشناسی ارشد - بهداشت حرفه ای
سوالات کارشناسی ارشد - حشره شناسی
سوالات کارشناسی ارشد - فیزیوتراپی
سوالات کارشناسی ارشد - ویروس شناسی
سوالات کارشناسی ارشد - مامایی
سوالات کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - انگل شناسی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - فیزیک پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - آموزش بهداشت
سوالات کارشناسی ارشد - فیزیولوژی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - آمار زیستی
سوالات کارشناسی ارشد - میکروب شناسی - باکتری شناسی
سوالات کارشناسی ارشد - هماتولوژی
سوالات کارشناسی ارشد - زیست فناوری پزشکی - بیوتکنولوژی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - سم شناسی
سوالات کارشناسی ارشد - ایمنی صنعتی
سوالات کارشناسی ارشد - انگل شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - فیزیولوژی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - قارچ شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - بافت شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - باکتری شناسی دامپزشکی
سوالات کارشناسی ارشد - ایمنی شناسی دامپزشکی

برچسب‌ها: کارشناسی ارشد92, سوالات ارشد سراسری92, کلید نهایی کارشناسی ارشد92, دانلود کلیه سوالات ارشد92, سوالات کنکور ارشد92
+ نوشته شده در  91/11/14ساعت   توسط دانشجو  |