به سایت آزمون امروز خوش امدید
دانلودسوالات دکتری ازاد 94
                                                              
                                                                                                             http://www.azmoon.in//files/azmoontoday.jpg                                         

سایت ازمون امروز یکی از جامع ترین مراکز ارائه خدمات آموزشی ویژه آمادگی شرکت در آزمون دکتری 94، آزمون کارشناسی ارشد94، آزمون کارشناسی، آزمون کاردانی به کارشناسی 94، آزمون دانشگاه سراسری 94، آزمون دانشگاه آزاد 94و  ... شامل جزوات، نکات کلید، سوالات مهم، پاسخنامه سوالات کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی اکنون پیش روی شماست.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
جزوه دکتری سراسری نیمه متمرکز

جزوه دکتری آزاد

جزوه دکتری وزارت بهداشت

جزوه ارشد سراسری

جزوه ارشد آزاد

جزوه ارشد فراگیر پیام نور

جزوه ارشد وزارت بهداشت

جزوه کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

جزوه کاردانی به کارشناسی سراسری

جزوه کاردانی فنی و حرفه ای


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام آفت به خال سياه نيز مشهور است؟
1) بيد چغندرقند
2) خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند
3) خرطوم کوتاه چغندرقند
4) سوسک برگخوار چغندرقند

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نام گذاري دو اسمي توسط کدام دانشمند پيشنهاد شد؟
1) لينه
2) داروين
3) لامارک
4) مالتوس

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از آفات زير کدام يک به گل و ميوه درختان ميزبان خسارت وارد مي‌‌ کنند؟
1) شته خالدار گردو،‌ کرم به و سپردار بنفش زيتون
2) کرم سيب،‌ شته خالدار گردو و زنبور کرم زانويي
3) کرم گلوگاه انار،‌ زنبورهاي گوجه و آلو و سپردار بنفش زيتون
4) کرم خوشه خوار انگور،‌ پروانه رگ سياه و زنبورهاي گوجه و آلو

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه در مورد کرم گلوگاه انار،‌ صحيح مي ‌‌باشد؟
1) پلي فاژ و چند نسلي است.
2) چند نسلي است،‌ فقط در باغات انار،‌ خسارت مي زند.
3) يک نسلي است،‌ روي انار و انجير خسارت مي زند.
4) يک نسلي است،‌ لاروها با تغذيه از پوست انار،‌ باعث ترکيدگي ميوه ها مي شوند.

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه در مورد مگس گيلاس صحيح مي باشد؟
1) نسل اول از هسته و نسل دوم از گوشت ميوه مي خورند.
2) زمستان به صورت تخم روي سرشاخه ها،‌ يک نسلي است.
3) لاروها از گوشت ميوه يا هسته مي خورند و دو نسل در سال دارند.
4) لاروها فقط از گوشت ميوه مي خورند،‌ زمستان در داخل خاک بسر مي برند.

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سوسک برگ خوار نارون کدام خصوصيات را دارند؟
1) پلي فاژ و لاروها ناقل بيماري مرگ نارون
2) دو نسل،‌ زمستان به صورت حشره کامل
3) يک نسلي،‌ زمستان به صورت لارو کامل
4) پلي فاژ و خسارت اصلي مربوط به حشرات کامل  

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – خسارت عمده سرخرطومي برگ يونجه مربوط به کدام چين است؟
1) چين اول
2) چين اول و دوم
3) چين آخر
4) در همه چين‌‌ ها يکسان است.

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بهترين زمان مبارزه با سپردار واوي سيب کدام است؟
1) سم پاشي عليه پوره هاي سن دوم
2) کنترل پوره هايي که تازه از تخم خارج شده اند.
3) سم پاشي در اواخر تابستان
4) کنترل ماده هاي تخم گذار

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ليسه سيب داراي کدام ويژگي هاست؟
1) در مناطق دشت،‌ برگ خوارند.
2) چندنسلي،‌ زمستان به صورت لارو کامل
3) در مناطق کوهستاني،‌ برگ خوارند.
4) چند نسلي،‌ زمستان به صورت حشره کامل

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه در مورد زنبور مغز خوار بادام،‌ صحيح مي باشد؟
1) نسل اول مغزخوار و نسل دوم برگ خوارند.
2) در نسل اول برگ خوار و در نسل دوم مغز خوارند.
3) لاروها از مغز بادام مي خورند،‌ يک نسلي
4) عامل بيماري ويروسي روي بادام،‌ چند نسلي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي کنترل زراعي پسيل گلابي کدام روش را توصيه مي کنيد؟
1) تخت آب کردن باغ در فصل زمستان به منظور انهدام پوره هاي آفت
2) عدم چيدن علف هاي هرز موجود در باغ به منظور حفظ رطوبت نسبي بالا در باغ
3) بيل زدن خاک زير درختان به منظور انهدام شفيره هاي آفت
4) چيدن علف هاي هرز موجود در باغ به منظور کاهش دادن رطوبت نسبي باغ

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نظريه سطح زبان اقتصادي در کدام مورد عملاً کاربرد ندارد؟
1) آفات گياهان زراعي
2) آفات بهداشتي
3) آفات محصولات باغي
4) آفات گياهي مرتعي س

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ايجاد اخلال در همزماني فنولژيکي محصول زراعي - حشره آفت جزو کدام روش کنترل آفات محسوب مي شود؟
1) بيولوژيک
2) رفتاري
3) فيزيولژيک
4) اکولژيک

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کم خطرترين نوع فرمولاسيون کدام است؟
1) افشانه (اسپري)
2) پودر و تابل
3) گرانول
4) مايع غليظ امولسيون شونده

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مصرف کدام حشره کش براي کنترل شته جاليز در گلخانه ارجحيت دارد؟
1) ايميداکلوپريد
2) تريکلروفن
3) متاسيستوکس
4) صابون حشره کش

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام ترکيب زيــر براي کنترل پسيل پسته و موريانه توصيه مي شود؟
1) تفلوبنزورون
2) هگزافلومورون
3) لوفنورون
4) نوالرون

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين طريقه تفکيک يک کنه اريباتيد پست از عالي کدامست؟
1) شکل ساق و زانوي پا
2) قابليت خم شدن پرو درسم و نوتوگاستر
3) وجود يا عدم وجود اندام هاي اکتوتاکسيک
4) نحوه قرار گرفتن صفحه جنسي و شکمي نسبت به يکديگر

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پوره هاي سن اول و دوم کنه هاي آزاد ميان استيگمايان را چگونه مي توان از يکديگر تفکيک کرد؟
1) امکان تفکيک وجود ندارد.
2) کتوتاکسي سطح پشتي بدن
3) کتوتاکسي پالپ
4) ميزان رشد صفحات جنسي

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير مربوط به ديناميک سم است؟
1) انتقال
2) پخش در داخل بدن
3) متابوليسم
4) برهم کنش با محل تاثير

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از واکنش هاي زير واکنش احيايي مي باشد؟
1) تبديل بند دوگانه به اپوکسايد
2) تبديل سولفون به سولفوکسايد
3) تبديل سيانيدها به تيوسيانات ها
4) از دست دادن بنيان متيل چسبيده به نيتروژن

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در واکنش کدام حشره کش زير با استيل کولين استراز،‌ آنزيم مهار شده سريع تر آزاد مي شود؟
1) پاراتيون
2) فوزالون
3) فنيتروتيون
4) کارباريل

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حشرات،‌ کدام مولکول را براي مزدوج کردن به کار نمي برند؟
1) آرژنين
2) سولفات
3) فسفات
4) گلي سين

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير به عنوان عامل ايجاد مقاومت حشرات در برابر حشره کش ها کم ترين احتمال را دارد؟
1) افزايش تعداد ژن
2) تغيير در تظاهر ژن
3) بوجود آمدن ژن جديد
4) تغيير ساختاري در ژن

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد زير در برخي از حشرات دليلي براي ترجيح آمينواسيد پرولين به عنوان سوخت پرواز نيست؟
1) عدم نياز به حامل
2) دسترسي آسان بافت ها به آن
3) اتصال به ليپوفورين و تسهيل حرکت در همولنف
4) حلاليت بالا و تجمع زياد در همولنف و ماهيچه هاي پرواز

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ايجاد پايگاه فيزيکي،‌ تامين ميزبان هاي واسط و منابع کربوهيدرات،‌ تعديل پوشش گياهي از طريق ايجاد پوشش در سطح خاک،‌ پيش بيني مکان هايي براي پناه گرفتن با برداشت غير همزمان (نواري) محصول مربوط به کدام يک از برنامه هاي کنترل بيولوژيک مي باشد؟
1) انبوهي
2) حفاظتي
3) تلقيحي يا معرفي
4) کلاسيک

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه،‌ اصولاً در مورد هيپرپارازيتوئيد صحيح ترين است؟
1) انگلي
2) همزيستي
3) شکارگري
4) عامل فشار بر پارازيتيسم

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نتيجه جمعيتي رقابت داخل گونه اي تقلايي چيست؟
1) وقوع نوسانات تناوبي منظم در جمعيت
2) وقوع نوسانات تناوبي نامنظم و آشفته جمعيت
3) کاهش شديد جمعيت در طي چند نسل به سمت انقراض
4) افزايش شديد جمعيت در طي چند نسل و انقراض نهايي

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مجموع،‌ کدام يک از حواس،‌ نزد بندپايان،‌ براي برقراري ارتباط،‌ توسعه بيشتري پيدا کرده است؟
1) بويايي
2) بينايي
3) شنوايي
4) لامسه

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مدل هاي زير با در نظر گرفتن اثرات تراکم پارازيتوئيدها و مزاحمت دوطرفه،‌ پايداري جمعيت ميزبان - پارازيتوئيد را پيش بيني مي کند؟
1) مدل نيکلسون - بيلي
2) مدل هسل - وارلي
3) مدل هولينگ
4) مدل لوتکا - اولترا

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از گــونه هاي زير از نظر توليد مثلي k-strategist مي باشد؟
1) بسيل پسته
2) زنجره باقلا
3) شته سبز هلو
4) کرم سيب